facebook tracking

Gör karriär hos oss

Ett meningsfullt arbete varje dag

Vill du vara med och bidra till ett bättre arbetsliv? På Jusek blir du del av ett växande fackförbund som deltar i samhällsdebatten.

Vi tar ställning för våra medlemmar och för ett balanserat arbetsliv där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär. Vi har engagemanget, kunskapen och glöden för akademiker på en arbetsmarknad i ständig förändring.

Lyssna på vår ordförande Sofia Larsen, när hon berättar om vårt dagliga arbete.


För att du ska trivas

På Jusek vet vi att medarbetarnas välbefinnande är av största betydelse för verksamhetens resultat. Jusek verkar för ett arbetsliv där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär. Med kompetenta och drivna kollegor och ett öppet arbetsklimat får du möjlighet att växa. Hos oss kan du få en djupare inblick i flera olika områden inom verksamheten, då vi främjar arbete över avdelningsgränserna för medlemmarnas och medarbetarnas bästa. På Jusek uppmuntrar vi konstruktiv feedback, nytänkande och kreativ problemlösning. Vi vill ta tillvara på din kompetens och dina personliga egenskaper för att utveckla verksamheten på bästa sätt, men också för att utveckla dig som enskild individ.

Du är viktig för oss


Redan från första arbetsdagen vill vi visa hur viktiga våra medarbetare är för oss. Därför ser vi till att våra nyanställda får en gedigen introduktion som utformas efter just din roll. Eftersom varje individ har olika behov eftersträvar vi flexibilitet och balans på Jusek. Våra medarbetare planerar arbetstiden på det sätt som fungerar bäst för dem och för verksamheten.


Detta är nära sammankopplat med Juseks tre grundvärderingar som genomsyrar verksamheten internt och externt. Vi är:

  • Professionella

    Vi agerar professionellt. Vårt arbete präglas av sakkunskap, effektivitet och ett etiskt förhållningssätt.

  • Individorienterade

    Som arbetsgivare ser vi den enskilde medarbetaren och tar tillvara hens kompetens. Och som medarbetare ser du den enskilde medlemmen.

  • Nytänkande

    Vi anstränger oss ständigt för att vara konstruktiva, kreativa och hitta nya lösningar i vårat sätt att arbeta.

Nybrogatan 30
114 39 Stockholm Vägbeskrivning reception@jusek.se 08-665 29 00

Göteborg

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg Vägbeskrivning reception@jusek.se 08-665 29 00

Malmö

Carlsgatan 12 A
211 20 Malmö Vägbeskrivning reception@jusek.se 08-665 29 00

Jobbar du redan på Jusek?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@jusek.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor